Dataskjerm med grønn vertikal tallrekke med maskiner i bakgrunnen

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning

Gjennom Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning tilbyr Uninett sikkerhetstjenester som er spesialtilpasset kunnskapssektoren. I senteret samler vi sikkerhetsfaglig kompetanse fra sentrale partnere som NSD, UiO og NTNU.

 • Om senteret

  Om Cybersikkerhetssenteret

  Hvorfor cybersikkerhetssenter?


  Kunnskapssektoren er sårbar og trenger spesialtilpassede sikkerhetstjenester. Cybersikkerhetssenterets tjenester er delt inn i tre hovedområder: Rådgiving, analyse og respons. Vi gir tilgang til en datalagringsplattform og sikkerhetsleveranser på toppen av denne. Logger og hendelser i datalagringsplattformen gir brukere mulighet til å gjennomføre analyse og deteksjon av relevante sikkerhetshendelser i egen virksomhet.

  Cybersikkerhetssenteret vil sammenstille analyse og deteksjon på tvers av kunnskapssektoren, og gi helhetlig oversikt over trusselbildet og målrettet rapportering til den enkelte virksomhet.

 • Tjenester

  Sikkerhetstjenester


  På sikt vil Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning tilby sikkerhetstjenester innenfor tre hovedområder: 
  Rådgiving, analyse og respons.

  Pr. i dag tilbyr Uninett følgende sikkerhetstjenester:
   

  DNS brannmur

  Sikkerhetssertifikater

  Sikkerhetsanalyse

 • Rådgiving

  Rådgiving

  Rådgiving


  Cybersikkerhetssenterets fageksperter på informasjonssikkerhet hjelper deg med å identifisere sikkerhetsutfordringer og finne løsninger som passer din organisasjon.

  Vi tilbyr sikkerhetsrådgiving på følgende områder:

  • Bistand til etablering og videreutvikling av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
  • Revisjon av etterlevelse av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
  • Fasilitering av risikovurderinger
  • Bistand til beredskapsøvelser
  • Bistand til virksomhetskritikalitetsvurderinger
  • Bistand til kontinuitet- og beredskapsplanlegging
  • Rådgiving på personvernområdet, inkludert GDPR og databehandleravtaler

   

 • Kurs

  Kurs

  Kurs

  Cybersikkerhetssenterets fageksperter på informasjonssikkerhet hjelper deg med å identifisere sikkerhetsutfordringer og finne løsninger som passer din organisasjon.
   

  Har du behov for å øke kompetansen innen informasjonssikkerhet og hendelseshåndtering internt? Vi tilbyr kurs innenfor:

  • Etablering og drift av team for hendelseshåndtering (IR-team)
  • Gjennomføring av risikovurderinger
 • Veiledere

  Veiledere

  Veiledere  

  Cybersikkerhetssenteret vil etterhvert tilby veiledningsmateriell innenfor cybersikkerhet. Disse tilgjengeliggjøres her.

Om Cybersikkerhetssenteret

Hvorfor cybersikkerhetssenter?


Kunnskapssektoren er sårbar og trenger spesialtilpassede sikkerhetstjenester. Cybersikkerhetssenterets tjenester er delt inn i tre hovedområder: Rådgiving, analyse og respons. Vi gir tilgang til en datalagringsplattform og sikkerhetsleveranser på toppen av denne. Logger og hendelser i datalagringsplattformen gir brukere mulighet til å gjennomføre analyse og deteksjon av relevante sikkerhetshendelser i egen virksomhet.

Cybersikkerhetssenteret vil sammenstille analyse og deteksjon på tvers av kunnskapssektoren, og gi helhetlig oversikt over trusselbildet og målrettet rapportering til den enkelte virksomhet.

Sikkerhetstjenester


På sikt vil Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning tilby sikkerhetstjenester innenfor tre hovedområder: 
Rådgiving, analyse og respons.

Pr. i dag tilbyr Uninett følgende sikkerhetstjenester:
 

DNS brannmur

Sikkerhetssertifikater

Sikkerhetsanalyse

Rådgiving

Rådgiving


Cybersikkerhetssenterets fageksperter på informasjonssikkerhet hjelper deg med å identifisere sikkerhetsutfordringer og finne løsninger som passer din organisasjon.

Vi tilbyr sikkerhetsrådgiving på følgende områder:

 • Bistand til etablering og videreutvikling av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
 • Revisjon av etterlevelse av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
 • Fasilitering av risikovurderinger
 • Bistand til beredskapsøvelser
 • Bistand til virksomhetskritikalitetsvurderinger
 • Bistand til kontinuitet- og beredskapsplanlegging
 • Rådgiving på personvernområdet, inkludert GDPR og databehandleravtaler

 

Kurs

Kurs

Cybersikkerhetssenterets fageksperter på informasjonssikkerhet hjelper deg med å identifisere sikkerhetsutfordringer og finne løsninger som passer din organisasjon.
 

Har du behov for å øke kompetansen innen informasjonssikkerhet og hendelseshåndtering internt? Vi tilbyr kurs innenfor:

 • Etablering og drift av team for hendelseshåndtering (IR-team)
 • Gjennomføring av risikovurderinger

Veiledere

Veiledere  

Cybersikkerhetssenteret vil etterhvert tilby veiledningsmateriell innenfor cybersikkerhet. Disse tilgjengeliggjøres her.

Cybersikkerhet fra Uninett

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning samler sikkerhetsfaglig kompetanse fra NTNU, Universitetet i Oslo (UiO) og Uninett AS. Cybersikkeretssenteret tilbyr sikkerhets- og rådgivningstjenester spesialtilpasset kunnskapssektoren. Senteret og tjenestene gir tilgang til en datalagringsplattform og sikkerhetsleveranser. Logger og hendelser i datalagringsplattformen gir brukere mulighet til å gjennomføre analyse og deteksjon av relevante sikkerhetshendelser i egen virksomhet.