Dagssamling Microsoft Azure

Tid: Onsdag 21. mars 2018

Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Atea og UH-sky (nå del av Kunnskapsdepartmentets tjenesteorgan) arrangerer dagssamling om Microsoft Azure på Gardermoen onsdag 21. mars, tid: 09:00-15:30.

Målgruppen er alle i UH-sektoren som jobber med Azure på administrativt eller teknisk nivå. Her treffer du andre som har tatt i bruk eller er i ferd med å ta i bruk Azure. Representanter fra Atea, UNINETT og Microsoft vil også være der for å svare på spørsmål og innspill fra sektoren.

Ingen deltakeravgift
Samlingen har ingen deltakeravgift, men påmeldte som ikke møter vil få en avgift på 350,- for å dekke kostnader knyttet til arrangement og servering. Faktura kommer da fra Atea. Deltagere må selv dekke transport og eventuell overnatting.

Påmelding:
Vi har begrenset antall plasser. Ta kontakt med Arnfinn Amdam i UH-sky: arnfinn@amdam@uninett.no for invitasjon og påmelding. Påmeldingsfrist er fredag 9. mars 2018.