Datainnbrudd hos Bergen kommune feilaktig koblet til Feide

Film: Datainnbruddet i Bergen skyldes ikke Feide

Uninett tilbyr bistand
Uninett har allerede tilbudt konkret bistand til Bergen kommune i denne saken. Som det kommer fram i pressemelding fra Bergen kommune, og i ulike mediesaker, iverksatte kommunen hurtige grep for å unngå misbruk av konti som hadde kommet på avveie. Våre eksperter innenfor Feide og Uninett CERT følger saken nøye.

Anbefaler to-faktor autentisering
Uninett anbefaler alle sine Feide-kunder, deriblant kommuner, å aktivere to-faktor autentisering på sine Feide-løsninger.

Feilaktig framstilling av Feide i media
Flere større mediekanaler viser direkte til Uninetts tjeneste Feide i sine framstillinger av denne saken. Vi understreker at datainnbruddet ikke skyldes feil med Feide. Uninett er således ikke en part i saken, men har likefullt tilbudt sin bistand og ekspertise for å redusere risiko og skadeomfang.