Dataporten

Utdanningssektoren tar i bruk flere digitale tjenester og tjenestene blir mer persontilpasset. Det betyr at vi deler mer data med flere tjenester. Dataporten kobler sammen datakilder og tjenester på en måte som gjør det enkelt å tilby gode tjenester til utdanningssektoren, samtidig som vi - sluttbrukere, universiteter og høgskoler - beholder kontrollen over dataflyten.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Dataporten er primært rettet mot universiteter, høgskoler, grunnopplæringa, samt øvrige tjenesteleverandører som leverer tjenester til utdanningssektoren.
Forutsetninger: 

Det jobbes med de siste nødvendige avklaringene rundt bruk av Dataporten i grunnopplæringa, og vi håper å kunne åpne opp for alle vertsorganisasjoner i grunnopplæringa om ikke lenge. De som er spesielt interessert i å være tidlig ute kan ta kontakt på kontakt@uninett.no og informere om dette.

Denne tjenesten krever Feide.

Kostnad: 

Fakturering skjer én gang i året, faktureringsperioden følger kalenderåret. Første fakturering vil ta hensyn til når på året kunden inngår avtale om å benytte tjenesten.

 • Statlige universiteter og høgskoler: 
  • Fastpris kr 7000,-
  • I tillegg kommer variabel pris kr 4,- per student/ansatt.
 • Øvrige UNINETT-medlemmer:
  • Antall ansatte+studenter - Kostnad per student/ansatt
  • 0 - 50: Kr 25,-
  • 51 - 100: Kr 23,-
  • 101 - 250: Kr 20,-
  • 251 - 700: Kr 15,-
  • 701 - 3 500: Kr 10,-
  • 3 501 - 6 000: Kr 7,-
  • 6 001 - 100 000: Kr 5,-
 • Grunnopplæringa: Dataporten er foreløpig ikke tilgjengelig for grunnopplæringa.
 • Tjenesteleverandører: Gratis. Bruk av ID-porten kan medføre kostnader.
Bestillingsinformasjon: 

For vertsorganisasjoner: 

For tjenesteleverandører:

Organisering av tjenesten: 

Dataporten driftes og utvikles av UNINETT. Dialog med UH-sektoren og prioritering av arbeidet rundt tjenesten vil bli ivaretatt av felles prioriteringsråd for mellomvare og integrasjon som opprettes 01.01.2017.

Pålitelighet: 
Dataporten er designet for å være kritisk infrastruktur i utdanningssektoren. Alle komponenter har redundans og kan oppdateres uten nedetid. Dataporten er bygget for å støtte multiple datasentere, men kjører foreløpig bare i ett datasenter (i Trondheim).
Support: 
Spørsmål fra sluttbrukere angående brukernavn, passord og samtykke skal håndteres av lokal brukerstøtte. Spørsmål fra administratorer og utviklere hos vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører angående registrering av tjenester og APIer og integrasjon med Dataporten kan sendes til kontakt@uninett.no.
Kontaktinformasjon: