Dataporten

Dataporten er en tjenesteplattform som hjelper utdanningsinstitusjonene til å holde orden på hvilke tjenester som mottar hvilke opplysninger. Dataporter kobler sammen datakilder og tjenester på en måte som gjør det enkelt for tjenestetilbyderne å tilby gode tjenester til utdanningssektoren, samtidig som sluttbrukerne og utdanningsinstitusjonene beholder kontrollen over hvor personopplysninger og annen informasjon spres.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Dataporten er primært rettet mot universiteter, høgskoler, grunnopplæringa, samt øvrige tjenesteleverandører som leverer tjenester til utdanningssektoren.
Forutsetninger: 

Det jobbes med de siste nødvendige avklaringene rundt bruk av Dataporten i grunnopplæringa, og vi håper å kunne åpne opp for alle vertsorganisasjoner i grunnopplæringa om ikke lenge. De som er spesielt interessert i å være tidlig ute kan ta kontakt på kontakt@uninett.no og informere om dette.

Beskrivelse av tjenesten: 

Utdanningssektoren tar i bruk flere digitale tjenester og tjenestene blir mer persontilpasset. Det betyr at vi deler mer data med flere tjenester. Det kan være persondata som f.eks. navn, epost, bilde og Feide-ID, gruppedata som fag, emne, kull, studieprogram og studiegrupper eller informasjon om eksamener, oppgaver, studier, ansatteroller og så videre.

Med Dataporten oppnår utdanningssektoren to ting:

  1. Vi senker terskelen for leverandører som vil levere gode tjenester til utdanningssektoren. Det blir mindre behov for skreddersøm og krevende integrasjoner. Sektoren får billigere og bedre tjenester.
  2. Sluttbrukerne og utdanningsinstitusjonene beholder god kontroll på dataflyten, og vet hvilke tjenester som mottar hvilke data, på tross av at det stadig blir flere digitale tjenester å forholde seg til.

Les mer om hvilke fordeler Dataporten gir!

Her finner du teknisk dokumentasjon

Denne tjenesten krever Feide.

Kostnad: 

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift. 

Pris for tjenesten spesifiseres i forvarsel som omtalt i rammeavtalen.

Første fakturering vil ta hensyn til når på året kunden inngår avtale om å benytte tjenesten.

Bestillingsinformasjon: 

For vertsorganisasjoner: 

For tjenesteleverandører:

Organisering av tjenesten: 

Dataporten driftes og utvikles av UNINETT. Dialog med UH-sektoren og prioritering av arbeidet rundt tjenesten blir ivaretatt av prioriteringsrådet for mellomvare som ble opprettet i mars 2017.

Pålitelighet: 
Dataporten er designet for å være kritisk infrastruktur i utdanningssektoren. Alle komponenter har redundans og kan oppdateres uten nedetid. Dataporten er bygget for å støtte multiple datasentere, men kjører foreløpig bare i ett datasenter (i Trondheim). Tjenesten overvåkes 24/7 av UNINETTs driftssenter, www.uninett.no/uninett-driftssenter.
Support: 
Spørsmål fra sluttbrukere angående brukernavn, passord og samtykke skal håndteres av lokal brukerstøtte. Bistand til administratorer og utviklere hos vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører angående registrering av tjenester og APIer og integrasjon med Dataporten kan fås ved å kontakte UNINETT på kontakt@uninett.no / +47 73 55 79 00. Åpningstiden er kl. 08:00 – 16:00. Feil på tjenesten kan meldes utenom ordinær åpningstid på telefon +47 911 27087.
Kontaktinformasjon: