Dataporten Demo på Video

Her er en 10 minutt video-demonstrasjon av hvordan Dataporten kan brukes av utviklere med OAuth 2.0 og OpenID Connect for å autentisere sluttbrukere og styre tilgang til API-er. Det demonstreres også hvordan man benytte Dataporten API Gatekeeper for å tilby tredjeparts API-er inn til tjenester via Dataporten. Se video demo (youtube)