Dataporten workshop (halvdags etter lunsj). Rom: Olav Tryggvasson I

Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, UNINETT

Dette er en praktisk workshop hvor vi ser nærmere på teknologien i Dataporten. Vi retter ekstra fokus mot API-er og tilgangsstyring av API-er i Dataporten.

Vi starter med en kort introduksjon til Dataporten, og hva som er nytt siden sist. Så dykker vi ned i teknologien.

Ta med egen laptop!  Ved hjelp av en nettleser og enkle utviklingsverktøy for testing av API-er utforsker vi noen eksempler hvor vi kan se på dataflyten i detalj. Det blir tid og mulighet til å stille spørsmål og bringe opp egne problemstillinger og use case til diskusjon.

Spørmål eller innspill om Dataporten workshop?
Ta kontakt med andreas.solberg@uninett.no for innspill eller spørsmål i forkant av workshopen.

 

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 14:00
Varighet: 
180