Datarelatert kartlegging

Mange aktører leverer i dag fellestjenester innen IKT til norsk universitets- og høgskolesektor. Samhandlingsforum er en gruppe aktører som alle er leverandører av nasjonale  fellestjenester i UH-sektoren. Denne gruppen består pt. av følgende institusjoner: Uninett, Bibsys, CRIStin, FSAT, NSD, og  Norgesuniversitetet (NUV). I løpet av 2016 har det blitt gjennomført en felles datarelatert kartlegging av egen tjenesteproduksjon i Samhandlingsforum. Uninett oppsummerer her hva kartleggingen viser.