De endelige IKT-strategirapportene er oversendt Kunnskapsdepartementet

Arbeidsgruppa for IKT-strategi og helhetlige løsninger har nå ferdigstilt og levert alle delrapportene i IKT-strategien. Disse dekker alle relevante områder innenfor universitets- og høgskolesektoren.

Alle rapportene kan leses og lastes ned fra denne siden

Følgende rapporter er utarbeidet:

  • IKT-strategi for utdanning
  • IKT-strategi for forskning
  • IKT-strategi for administrative tjenester
  • IKT-strategi for infrastruktur og basis IKT-tjenester
  • Informasjonssikkerhet
  • Organisering, styring og finansiering

De viktigste momentene fra de seks delrapportene er oppsummert i en overordnet rapport, IKT-strategi og helhetlige løsninger for norsk universitets- og høgskolesektor.