Samlet for å dele erfaringer med bruk av Canvas i undervisningen

På grunn av stor pågang og mange påmeldte ble fagsamlingen for Canvas delt i to: en samling for bruk av Canvas i undervisningen og en samling for opplæring med leverandøren av Canvas, Instructure.

Workshop

Samlingen for bruk av Canvas i undervisningen ble innledet med en workshop hvor deltakerne ble delt inn etter følgende tema: undervisning og kursdesign, vurdering og oppgaver, videoløsninger og evaluering av Canvas.

Deretter holdt Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold et foredrag om egne erfaringer med bruk av Canvas i undervisningen. Nohr, som har lang erfaring med Canvas, snakket blant annet om Canvas som MOOC (Massive Open Online Courses), læringsanalyseverktøy, blueprint-kurs, kursdesign og vurdering.

Videre snakket Eirik Øvernes, Cecilie Aurvoll og Erlend Thune fra Senter for IKT i utdanningen om bruk av Canvas som MOOC-plattform. Senter for IKT i utdanningen har jobbet med MOOC basert på Canvas siden 2014.

Eirik Øvernes innledet med bakgrunnen for arbeidet, og Cecilie Aurvoll holdt deretter en presentasjon om pedagogisk design og tilrettelegging av plattformen. Erlend Thune snakket til slutt om hvordan man forbedre UI (user interface) og UX (user experience) i Canvas.

Deler erfaringer

Institusjonene som har tatt i bruk Canvas er opptatt av å få ut gevinstpotensialet som ligger i at så mange institusjoner bruker samme læringsplattform. Flere av deltakerne på fagsamlingen ga uttrykk for at de deltok for å lære av andres erfaringer og for å dele sine egne. 

– Jeg opplever det veldig positivt at så mange har kommet hit med intensjon om å dele. Vi er nå i en unik situasjon i UH-sektoren siden så godt som alle institusjonene har valgt samme LMS. Før var det inndelt i mange ulike LMS. Nå står vi alle omtrent på samme sted til samme tid, og det har vi ikke opplevd tidligere, sier Magnus Nohr fra HiOF.

Han mener det er klare fordeler med å dele erfaringer.

– Jeg kommer fra en liten høgskole som har et begrenset fagmiljø. For at vi skal kunne utvikle oss videre, må vi ha kontakt med personer på andre institusjoner som jobber med det samme som oss. UNINETT gjør en veldig viktig jobb med å samle oss.

Selv om Nohr er en rutinert Canvas-bruker, opplevde også han fagsamlingen som lærerik.

– Vi har vært veldig langt fremme på Høgskolen i Østfold, men jeg fikk konkrete tips fra andre institusjoner om ting de hadde gjort som også vi bør gjøre i neste runde, forklarer han.

Samarbeidsforum

Det er tatt initiativ til å opprette et samarbeidsforum for bruk av Canvas i undervisningen. Nohr er initiativtaker og primus motor i oppstarten. Forumet skal møtes på Videobro hver 14. dag, og det er lagt opp til en eller to samlinger i løpet av vårsemesteret.

– Nå som vi har møttes ansikt til ansikt blir det enklere å komme i gang med nettsamarbeidet, sier Nohr.

 

Les mer:

Norsk LMS-samling i London

Læringsplattform for sektoren er valgt

UNINETTs tjeneste for læringsplattformer (LMS)