Fire personer i et møterom. Skjerm og tavle med post-its bak. Stoppeklokke med penner og post-its på et bord.

Designlaben gir nyskaping

Designlaben er Uninetts innovasjonssatsing hvor brukeren står i sentrum. Designlaben er et team av ansatte i Uninett som bruker designmetodikk til å løse komplekse problemer.

I tillegg til å være en innovasjonsprosess og en verktøykasse med metodikk, så har vi også et helt eget rom i Uninetts lokaler som heter "designlaben". Vi jobber med alt fra interne forbedringsprosjekter til større samarbeid på tvers av virksomheter. Vi jobber stort sett alltid sammen med andre fagfelt.

Er du en av våre nye interaksjons- eller tjenestedesignere?

Vil du bidra til å definere fremtidens forskning og utdanning i Norge? Har du lyst til å bli med på en storsatsning innen innovasjon, og skape spennende tjenester for millioner av brukere?

Mer om stillingene

Hvorfor har Uninett en designlab? 

Vi ønsker å utvikle gode og brukervennlige tjenester som møter kunnskapssektorens behov. Da er det viktig at det interne maskineriet fungerer godt. Designlaben jobber med å forbedre og utvikle interne prosesser og tjenester som sikrer fornøyde ansatte og kunder. 

To damer og en mann i et møterom. En tavle med post-its og tegninger.

Hvordan jobber vi? 

Vi forbedrer eller utvikler nye tjenester og prosesser med en metodikk fra design thinking. Det handler om å komme tett på sluttbrukere og andre interessenter så tidlig som mulig, for å skaffe mest mulig innsikt og forståelse. 

Deretter velger vi et område og lander en reell problemstilling. Denne problemstillingen bearbeider vi videre, og lager mockups og prototyper av både konsepter og digitale løsninger som vi raskt tester på brukerne. 

Iterasjoner er viktig for å sikre at konseptene kan være med på å løse reelle behov og problemer.  

Ta en titt på noen av våre prosjekter:

Hvordan kan man kjappest, enklest og tryggest mulig utvikle en nyttig og brukervennlig app for studenter og forskere?