Digital eksamen i Norge: sterk økning i 2015

Fra høstsemesteret 2014 til samme periode i 2015 ser vi en firedobling i gjennomføring av digital eksamen. Tallene er hentet fra de eksamenene som bruker Feide-innlogging (løsninger med lokal innlogging kommer i tillegg, men også der rapporteres det om rask vekst).

Tre universiteter som utmerker seg i høstsemesteret 2015:

  •  Universitetet i Agder, som har størst dekningsgrad av digital eksamen med 40% av skoleeksamenene og 100% av hjemmeeksamen
  •  Universitetet i Bergen, som har raskest vekst for digital eksamen, med 48% av skoleeksamen digital høsten 2015
  •  Universitetet i Oslo, som har størst total volum for digital eksamen med flere ulike løsninger

Se mer om denne statistikken her

Følg med på utviklingen! #digitaleksamen

Omveltning for forelesere - gir også nye muligheter
Gjennomføring av digital eksamen er en komplisert prosess som krever god planlegging. Digitaliseringen krever også omlegging av undervisningen til digitale plattformer, som mange forelesere nå erfarer. Mange av dem melder  imidlertid også at digital undervisning gir nye muligheter. Erfaringer med digital eksamen blir presentert og drøftet på nasjonalt erfaringsseminar i januar. Påmeldingen er åpnet!

Gjennom nasjonalt prosjekt for digital eksamen samarbeider høgskoler og universiteter om kartlegging av behov og problemstillinger, samt pilotering av ulike IT-løsninger for digital eksamen. Arbeidet med å gjennomføre felles anskaffelser av slike systemer er også igang. Les mer om digital eksamen her

Studenter er utålmodige og ber om økt digitalisering. Mange faggrupper arbeider hardt for å etablere bedre eksamensløsninger, både på skole- og hjemmeeksam