Digital eksamen over i ny fase

UNINETT koordinerer det nasjonale samarbeidsprosjektet om felles IKT-løsninger for digital eksamen og vurdering ved norske universiteter og høgskoler. Nylig inngikk UNINETT og et 20-talls universiteter og høgskoler rammeavtaler med tre leverandører av IKT-løsninger for digital eksamen.

- Digitalisering av eksamen går nå inn i en ny fase, der IKT-systemene tas i bruk, og vi ser fram til videre samarbeid med leverandørene, sier Alice Sporstøl, UNINETTs prosjektleder for digital eksamen. Arbeidet med beste praksis for digitalisering av eksamen i UH-sektoren vil fortsette med blant annet erfaringssamlinger, der man deler kunnskap og drøfter videreutvikling, etc. Der man ser behov for felles avklaringer vil ulike arbeidsgrupper bli opprettet, for å bidra til å videreutvikle valgte løsninger innen digitalisering av eksamensarbeidet UH-innenfor sektoren.

Tre leverandører
Det blir inngått rammeavtaler med tre leverandører: UNIwise Aps, Inspera AS og Enovate AS. Varigheten på rammeavtalene er satt til tre år, med mulighet til forlengelse i ytterligere tre år. Totalt 20 universiteter og høgskoler er en del av kontrakten og kan alle gjøre avrop på rammeavtalene.

- Norden ligger langt framme innenfor digital eksamen, og det er spennende at det er en dansk og to norske leverandører som er valgt, sier prosjektleder Alice Sporstøl

Tas i bruk innen kort tid
Studenter har lenge etterspurt høyere grad av digitalisering innenfor eksamen og vurdering. Anskaffelsen tilrettelegger for storskala bruk og er viktig for universitet- og høgskolesektoren. Det forventes en økning i bruk av digital eksamen i takt med innføring av systemene og at institusjonene øker kapasiteten med hensyn til for eksempel lokaler og personale. For institusjoner som ligger langt fremme i prosessen, kan systemene for digital eksamen tas i bruk om relativt kort tid.

Mer informasjon om leverandørene:

Om digital eksamen i Norge
UNINETT koordinerer det nasjonale samarbeidet om digital eksamen. Dette har resultert i prosjekter og piloter, rapporter og anbefalinger, samt flere dokumenter som beskriver beste praksis for digital eksamen.

Om UNINETT
UNINETT AS utvikler og driver det norske forskningsnettet, som knytter sammen norsk forskning og høyere utdanning. Vi håndterer også andre nasjonale IKT-oppgaver. UNINETT er en ikke-kommersiell og nøytral aktør eid av Kunnskapsdepartementet.