Nasjonalt prosjekt for digital eksamen

UNINETT fikk gjennom eCampus-programmet et klart mandat til å samordne arbeidet med digitalisering av eksamen i 2014. Dette har vært en stor og krevende jobb, ikke minst for institusjonene selv.

Nasjonalt prosjekt for digital eksamen

Det etablerte eCampus-prosjektet har sammen med representanter fra UH-sektoren jobbet med fem ulike områder; Digital arbeidsflyt, IKT-arkitektur, krav til digitale eksamenslokaler, krav til utstyr og integrasjon med felleskomponenter. Både UH-sektoren selv og leverandørene hadde stort behov for å skaffe erfaring, UNINETT inngikk derfor i 2014 utviklingskontrakter med 2 leverandører slik at man fikk prøvd ut ulike løsninger. Kontraktene hadde en varighet på ca 2 år og utgikk ca 1. mars i år. Det ble videre etablert et integrasjonspunkt hos UNINETT for flytting av data mellom FS og kommende digitale eksamensløsninger. Prosjektet ble avsluttet rundt nyttår og videreføres nå i et anskaffelsesprosjekt.

Deltakende institusjoner:

Totalt var det sju universiteter og 16 høgskoler som bekreftet at de ønsket å delta i denne nasjonale koordineringen. I tillegg deltok også UNINETT, BIBSYS, Samarbeidstiltaket FS og Norsk studentorganisasjon aktivt i prosjektet.

Norges Handelshøyskole, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Nordland, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, UiT Norges arktiske universitet, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Telemark, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Østfold, Dronning Mauds Minne Høgskole, BIBSYS, Norsk Studentorganisasjon, Samarbeidstiltaket FS og UNINETT

 

Prosjektet hadde følgende arbeidsgrupper:

Arbeidsgruppa for arbeidsflyt: vurdere og beskrive helhetlige arbeidsprosesser for digitaleksamen, sett fra studentens, faglærerens og fra et administrativt ståsted.

Oppgaver: Utarbeide prosessbeskrivelse(r) for digitaleksamen
 

 • Arbeidet ble ledet av:  Freddy Barstad, UNINETT AS,  freddy.barstad@uninett.no, Liss Johansen Sandø, PwC Mobile: liss.johansen.sando@no.pwc.com  og Cathrine Hove, PwC Mobile: cathrine.hove@no.pwc.com
 • Medlemmer: Freddy Barstad(eCampus, UNINETT), Anne R. Pedersen(UiN), Lena Knudsen(HIOF), Sven Erik Sivertsen(NTNU), Ketil Mathiassen(UiO), Kjersti Møller(HiST), Frode Næsje(HiN), Geir Vangen(FS), Aleksander Lorentzen(UiO)      

 • Utvidet arbeidsgruppe/referansegruppe: Nora Clarke(UiA), Judith Morland(UiB), Ingvild Stock-Jørgensen(UiT), Stig Selmer-Andersen(UiS), Marthe Eikum Tang(HiOA), Guro Mjanger(NHH), Steinar Hov(HiL), Felipe Manriques(DMMH), Kjetil Dalseth(UiS), Frode Arntsen(BIBSYS)

Arbeidsgruppa for arkitektur:
samarbeide med IT-arkitekter innen sektoren med å utarbeide et målbilde for digital eksamen som er i overenstemmelse med digital arbeidsflyt. Målbildet forankres hos sektorens IT-arkitekturråd.

Arbeidsgruppens oppgaver: Gruppen skal utarbeide et IT-arkitekturmålbilde for digital eksamen, definere IT-arkitekturkrav.

Arbeidet ble ledet av:

 • Heidi Bergh-Hoff, UNINETT AS og Kevin M. Carr,PWC
 • Arbeidsgruppens medlemmer: Cato Kolås (UiB), Carl Fredrik Sørensen (NTNU), Nils Johan Lysnes (UiT), Marthe Eikum Tang, HiOA), Ørjan Pettersen (HiN), Thor-Inge Næsset (NHH), Rune Elvereng (HiNT), Jan Erik Garshol (BIBSYS), Geir Vangen (FS)

Arbeidsgruppa for integrasjon: etablere felles integrasjoner for digital eksamen, for eksempel til FS og arkivsystem

Arbeidsgruppens oppgaver:
Gruppen skal jobbe med spesifisering, utvikling og uttesting av felles integrasjoner for digital eksamen.

 • Arbeides ble ledet av Snorre Løvås, UNINETT AS
 • Arbeidsgruppens medlemmer: Øystein Ørnegård (UiB), Nils Johan Lysnes UiT), Monica Stamnes (UiO), Canisius Habyariman (HiOA), Ørjan Pettersen (HiN), Thor-Inge Næsset (NHH), Felipe Manriquez (Dmmh), Jan Erik Garshol (BIBSYS), Armaz Mellati (UNINETT) Richard Edvin Borge (FS) og Geir Vangen (FS)

 

Arbeidsgruppa for infrastruktur:
etablere retningslinjer for teknologi og bygg knyttet til gjennomføring av digital eksamen, utarbeider fagspesifikasjoner for nødvendig infrastruktur

Arbeidsgruppens oppgaver:
Arbeidsgruppen skal utarbeide beste praksis beskrivelser (UNINETT Fagspesifikasjon - UFS) med hensyn til nødvendig infrastruktur for gjennomføring av digital eksamen.

 • Arbeidet ble ledet av: Magnus Strømdal, UNINETT AS
 • Arbeidsgruppens medlemmer:  Arild Raftevoll (UiB), Nils Johan Lysnes (UiT), Kjell bryne UiS), Rolf Håkon Rensaas (HiN), Thor-Inge Næsset (NHH), John Arne Nilsen (HiNT), Nabil Ben Fadhel (HiB), Magnus Strømdal (UNINETT - gruppeleder)

Arbeidsgruppa for klientutstyr for digital eksamen: etablere retningslinjer for bruk av klientutstyr knyttet til digital eksamen. Arbeide både med BYOD og institusjonseid klientutstyr.

Arbeidsgruppens oppgaver: 
Gruppen skal utarbeide beste praksis beskrivelser (UNINETT Fagspesifikasjon - UFS) med hensyn til krav og forutsetninger med bruk av klientutstyr for gjennomføring av digital eksamen.

 • Arbeidet ble ledet av Magnus Strømdal, UNINETT AS
 • Arbeidsgruppens medlemmer: Kristian Holst (UiB), Knut Schrøder (UiT), Aril Steen (HiN), Thor-Inge Næsse (NHH), Rune Elvereng (HiNT), Magnus Strømdal (UNINETT - gruppeleder)