Beste praksis innen digital eksamen

UNINETT har i samarbeid med norske og internasjonale samarbeidsaktører laget en rekke  "Beste praksis fagspesifikasjoner". Dette gjelder også innenfor digital eksamen. (Disse fagspesifikasjonene omtales som regel som UFS, som er en forkortelse for UNINETT fagspesifikasjoner). Se listen over UNINETTs fagspesifikasjoner for digital eksamen her

Følgende beste praksis fagspesifikasjoner finnes:

  • Fysisk infrastruktur digital eksamen (UFS 145)
  • Klienter for digital eksamen (UFS 146)
  • Integrasjoner digital eksamen (UFS 147)
  • IKT-arkitektur for digital vurdering (UFS148)
  • Krav til logging og overvåking ved digital vurdering (UFS149)
  • Krav til bruk av skytjenester (UFS150)