Delta i arbeidsgruppe for ROS-analyse i høst!

Arbeidet med en nasjonal ROS-analyse for digital eksamen starter opp tidlig i høst. Ønsker du/dere å delta? Her er nærmere informasjon