Digital eksamen - stort prosjekt i UH-sektoren i startgropa

På vegne av eCampus prioriteringsråd har UNINETT fått mandat til å koordinere innsatsen knyttet til digital eksamen ved universitet og høgskoler.

Nå skal det startes opp et større prosjekt, og universitets- og høgskolesektoren inviteres til å delta aktivt med egne respresentanter.

Les mer om prosjektet og hvordan man kan melde seg på her