Erfaringsmøte for prosjektledere

UNINETT inviterer 26.mars til et heldags erfaringsseminar dedikert for prosjektledere for digital eksamen.

 • Tid: 09:30 -17:30, 26.mars 2015
 • Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen
 • Pris: Pris per deltaker: 600,- eks mva. 
 • Mat: Lunch er inkludert

Hovedfokus vil være rettet mot de viktigste erfaringene fra de som har gjennomført eller skal til å gjennomføre eksamen digitalt.

Aktuelle temaer:

 • Erfaring fra piloter og løsninger
 • Prosjektorganisering
 • Organisatoriske endringer
 • Gevinster, kostnader og konsekvenser ved fulldigitalisering av eksamensprosessene
 • Lokale prosjektplaner vs. Nasjonalt prosjekt
 • Juridiske utfordringer
 • Tekniske utfordringer

Vi legger opp til et heldagsmøte med en arbeidsform som legger til rette for aktiv deltakelse fra prosjektlederne med bruk av ”gulelapper”-teknikk og med egne fasilitatorer.

Forberedelser:
Deltakerne forbereder gjennomgang og kartlegging av de største utfordringer ved sin institusjon knyttet til digitalisering av eksamen. Tenk gjennom de temaer du ønsker diskutert på seminaret.

Vedlagt finnes lenke til utkast av ”Erfaringsrapport  for  test av løsning for digital eksamen i pilotfasen”. Benytt gjerne denne for inspirasjon

Spørsmål:

Ta kontakt med ansvarlig for samlingen, Freddy Barstad (freddy.barstad@uninett.no)

Presentasjon:

Presentasjonen benyttet som utgangspunkt for møtet.