Felles risiko- og sårbarhetsanalyse, arbeidsgrupper

Gruppene for ROS-analyse digital eksamen er nå etablert

En nasjonal risiko-og sårbarhetsanalyse av løsninger for digital eksamen gjennomføres høsten 2015. ROS-arbeidet ledes av seniorrådgiver Øivind Høiem hos Sekretariat for informasjonssikkerhet ved UNINETT.

Arbeidsomfanget er berammet til deltakelse på to-tre samlinger i løpet av høsten 2015. To arbeidsgrupper er nå etablert og datoer for første møte er fastlagt til 26. oktober og 9. november. 

Arbeidsgruppe ROS Faglig & administrativt

Øivind Høiem (Leder)

UNINETT, Sikkerhetssekretariat

Marianne Huse

UiB

Knut Løvold

FSAT

Tine Richardsen

BI

Kjersti Møller

HiST

Marianne Seim

HiB

Aleksander Lorentzen

UiO

Christina Jenkins Slutås

NTNU

Tove-Kristin Hafsmo Yndestad

HiOA

Nina Tvenge

HIG

Freddy Barstad

UNINETT, eCampus

Første arbeidsmøte er den 9/11-15, 09:00-16:00, ved NTNU 

Arbeidsgruppe ROS Teknisk

Øivind Høiem (Leder)

UNINETT, Sikkerhetssekretariat

Arild Aase Flobak

HiOF

Ronny Jordalen

UiB

Richard Borge

FSAT

Terje Johansen

BI

May Sigrid Olsen

HiST

Johanne Randøl Smestad

UiO

Anders Christensen

NTNU

Magnus Strømdal

UNINETT

(Freddy Barstad)

UNINETT, eCampus

Første arbeidsmøte er den 26/10-15, 09:00-16:00, ved UiO