I gang med prosessbeskrivelser for digital vurdering

I tilknytning til det nasjonale prosjektet for digital eksamen, er det startet et delprosjekt for digital vurdering.

Delprosjektet skal utarbeide felles nasjonale prosessbeskrivelser for digital vurdering (digital eksamen) sett fra studentens, faglærerens og fra et administrativt ståsted. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjennomføre delprosjektet, og det finnes også en utvidet referansegruppe som kommer med innspill til arbeidsgruppa.

Les mer på www.uninett.no