Invitasjon til nasjonalt prosjekt om digital eksamen

På vegne av eCampus prioriteringsråd har UNINETT fått i mandat å koordinere innsatsen knyttet til digital eksamen ved universiteter og høgskoler.  Vi ønsker med dette å invitere representanter fra institusjonene til å bidra i inn i dette felles prosjektet, og ber derfor om tilbakemelding på hvilken deltakelse din institusjon ønsker i dette arbeidet.

Les mer her