Beste prakis: Klienter for digital eksamen: UFS146

Arbeidsgruppen for klienter på digital eksamen har oppsummert beste gjeldende praksis i UH-sektoren i sitt dokument:

Forfattere av dokumentasjonen om beste praksis er Magnus Strømdal, Kristian Holst, Vegard Johansen, Ole Langfeldt, Ingrid Melve og Kjetil Knarlag. 

Målgruppen er primært teknisk personell og rådgivere som har ansvaret for å planlegging og avvikling av digital eksamen.

Dokumentet tar ikke stilling til alle programvareløsninger som finnes for gjennomføring av digital eksamen, men det fokuserer på krav som stilles til klienter og drift av klientløsninger for digital eksamen. Krav til programvare, servere, virtualiseringsløsning, brannmurer og overvåkningsløsninger følger av valgt programvareløsning for gjennomføring av digital eksamen.

 

Arbeidet med å forberede gjennomføringen av en digital eksamen bør starte i god tid før eksamen.

Vi anbefaler følgende prosess for å kvalitet sikre maskinvare og installere nødvendig programvare:

 1. Skaff oversikt over planlagt bruk av digital eksamen i den neste eksamensperiode.
 2. Skaff oversikt over krav som de planlagte eksamener og de valgte eksamensløsningene stiller til klienter og infrastrukturen for nett og strøm.

  • Skal det brukes BYOD
  • Skal det brukes BYOA
 3. Sett opp en tidsplan og planlegg tiden fram til alle digitale eksamener er gjennomført for den aktuelle eksamensperioden.
 4. Planlegg opplæring av eksamenskandidater, eksamensvakter og supportressurser.
 5. Dokumentere oppsett av klienter og gjennomføringsløsning.

  • Krav til programvare
  • Krav til BYOD enheter
 6. Hvis bruk av BYOD, planlegg og sett opp en ”vaskemaskin for malware og virus”
 7. Gjennomfør eksamen
 8. Samle sammen logger og avviksrapporter.
 9. Slette installert programvare (og innhold) fra maskinene, frigjøre lisenser.

Se også sjekkliste for infrastruktur (UFS145).