Krav til bruk av skytjenester

I forbindelse med at flere aktuelle leverandører av eksamensløsningerbaserer seg på bruk av skytjenester, og at bruken av skytjenester øker sterkt, har UNINETT laget et utkast til veileder for avtaler med skytjenesteleverandører. Sekretariatet for informasjonssikkerhet i UH-sektoren, ved Tommy Tranvik, har skrevet en anbefaling for skytjenester, som blant annet dekker mange av de aktuelle leverandørene av løsninger for digital eksamen

UFSen omhandler rettslige krav til bruk av skytjenester og skal bidra tilat universiteter og høyskoler kan anvende skytjenester på lovlig måte.

 

Vi ber om at høringsinnspill sendes til kontakt@ecampus.no innen 31. august.Normalt er høringsfrist for UFS-dokumenter med beste praksis 4 uker, menpå grunn av ferietiden er høringsfrist satt til 31. august.

 

Dette dokumentet er et frittstående dokument som kan brukes for alle typerskytjenester, men inngår også som en del av anbefalingene for bestepraksis knyttet til digitalisering av eksamen. Høringen går derfor ogsåtil prosjektlederene for digitalisering av eksamen.