Krav til rom for digital eksamen

Den første nasjonale fagspesifikasjonen for digital eksamen dekker anbefalinger for fysisk infrastruktur i faste og midlertidige lokaler som brukes til digital eksamen.

Fagspesifikasjonen er utarbeidet av:

  • Nils J Lysnes, UiT
  • Kjell Bryne, UiS
  • Arild Raftevoll, UiB
  • Magnus Strømdal, UNINETT

Arbeidsgruppa for infrastruktur har hatt hjelp både av erfaringer fra lokalt arbeid og aktører som for eksempel universell.no for å sette sammen dokumentasjon.

Arbeidsgruppa har deltagere fra UiB, NTNU, UiT, UiS, HiN, NHH, HiNT, HiB og UNINETT, men har også fått innspill fra andre høgskoler og universiteter.

UNINETT beste praksis fagspesifikasjoner(UFS-er) er nedskrevne og vedtatte anbefalinger tuftet på universitets- og høgskolesektorens kollektive IT-faglige erfaringer. Fagspesifikasjonene er tuftet på UH-sektorens kollektive erfaring og beste praksis, og må leses som dette, verken mer eller mindre.