Kreve at studenter har egen bærbar PC?

UHRs utdanningsutvalg har i møte 25. september 2014 behandlet spørsmålet om det kan kreves at studenter har egen bærbar PC/Mac til bruk ved digital eksamen og i studiesituasjonen generelt. Vedtaket er

Utdanningsutvalget mener at Kunnskapsdepartementets tolkning av hva som kan regnes som studiemateriell er foreldet, og at departementet bør ha en definisjon av studiemateriell som er i tråd med dagens digitale utvikling i UH-sektoren.

Utdanningsutvalget sender saken til UHRs styre.

Dette er et svar på at en arbeidsgruppe under Ekspertgruppe for digital eksamen og vurdering har sendt et brev til UHR «Ny vurdering av hvorvidt universiteter og høyskoler kan stille krav om at studenter har bærbar datamaskin» der de ber UHR sende en henvendelse til Kunnskapsdepartementet og be om en ny vurdering av hvorvidt universiteter og høgskoler kan forutsette at studenter har bærbar datamaskin til bruk ved digital eksamen og i studiesituasjonen generelt.