Lærdom fra digital eksamen til europeisk prosjekt

En oppsummering av noe lærdom fra prosjektet digital eksamen omtaler blant annet:

  • fagspesifikasjoner er et nyttig virkemiddel for å skape felles behovsforståelse, og legger grunnlag for standardisering
  • et umodent marked er krevende for prosesser med høye krav slik som eksamensavvikling, samarbeid med leverandører er viktig
  • analyse av arbeidsflyt er en forutsetning for å forstå både integrasjoner, teknologiske muligheter, løsningsrom og gjøre sikkerhetsvurderinger
  • jusrapporten fra Ekspertgruppa for digital vurdering var svært nyttig for det teknologiske arbeidet
  • digital eksamen stiller krav både til infrastruktur, klienter, beredskap og organisering av IT-støtte på alle nivåer

Oppsummeringen er en del av egenevalueringen i EU-prosjektet GÉANT, der fagspesifikasjonene for digital eksamen oversettes til engelsk og deles i Europa. Det er stor interesse for det arbeidet som gjøres i Norge.