Leverandørene på banen

I juni inviterte UNINETT leverandører og fagfolk til en dialogkonferanse på NTNU om digital eksamen og behovene rundt dette. Konferansen var svært godt besøkt, med nærmere 60 deltakere fra hele 18 leverandører, samt UNINETT og UH-sektoren.

Målsettingen med konferansen var å presentere overordnede strategier for samhandling på dette området, formidle utfordringer, og dele kartlagte behov og funksjoner i løsningen med leverandørene. Det var viktig å få umiddelbar respons på behovene, og få mer kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger. Samhandlingsløsninger vil sannsynligvis fordre samarbeid mellom flere leverandører, så det var et mål å skape en arena for å knytte kontakter og inngå allianser for en mulig videre prosess. 

Les mer på www.uninett.no