Med blikk på: digital eksamen Høgskolen i Narvik

- Vi lærer av prosessene

Tekst: Greta Dalen

Høgskolen i Narvik er i samtaler med flere leverandører av eEksamensløsninger for å bruke deres verktøy i digital eksamen. Høgskolen tar sikte på å kjøre en pilot ved eksamen våren 2015.

- Vi lener oss på de nasjonale prosjektgruppe for digital eksamen, fordi vi ikke har de ressursene som skal til for en liten høgskole, å gå i bresjen på dette feltet. For oss blir det viktig å lære mest mulig av hva som foregår i sektoren.

Det sier faglærer Frode Næsje som også er prosjektleder for nettundervisning ved høgskolen. Han er medlem av både den nasjonale ekspertgruppa samt arbeidsgruppe for digital arbeidsflyt. HiN er i dag storforbruker av Mediasite og Adobe Connect i forbindelse med opptak av forelesningene. Hver dag blir 10-14 forelesninger sendt direkte fra høgskolen til nettstudenter og campusstudenter.

- Når det kommer til digital eksamen ligger vi litt bakpå i utviklingen, det er kanskje litt merkelig når en tenker på at vi ellers er veldig digital på opptak av forelesningene. Men nå er vi i gang og ser at arbeidet som gjøres i de ulike gruppene i regi av eCampus som svært nødvendige for oss. Det er kanskje det viktigste samarbeidet som har skjedd i sektoren på lenge Det gir håp å få til digital eksamen i hele UH-sektoren. Det er utrolig mange dyktige ressurspersoner som er samlet og som er villig til å dele av sin kunnskap. Vi bruker blant annet grunnlagsmateriale som er utarbeidet ved NTNU for å se på hele arbeidsflyten ved en elektronisk eksamen, når vi diskuterer vår vei til å gjennomføre digital eksamen her ved høgskolen.

Næsje forteller at han har vært noe pessimistisk med hensyn til å få til digital eksamen, men innrømmer nå at han er mer optimistisk. Det gjelder ikke minst i forhold til hvilke verktøy leverandørene har utviklet i forbindelse med digital eksamen. Han ser at dette er en prosess hvor alle involverte parter er i en læreprosess, men understreker at det fremdeles er mange uløste problemer. Han peker på at HiN har en spesiell utfordring i og med at høgskolen har mange nettstudenter samt at det ikke er like enkelt å få til digitale verktøy som skal passes inn i ingeniørfagene, som matematikk, fysikk og elektronikk.

Pedagogikk inn i digital eksamen

- Her i Narvik ønsker vi å trekke alle emneansvarlige med i utviklingen av de digitale eksamensløsningene. De nåværende eksamensformene er ikke hugd i stein og dermed ser vi at vi kanskje må utvikle nye former for eksamen/vurdering, for å bedømme om studentene har lært det de skal. Til nå har vi prøvd oss litt med læringsplattformen Itslearning og testet det i mappeinnlevering, ikke i karaktergiende eksamener, men for at både vi og studentene blir kjent med elektroniske verktøy. Vi må også se på vårt eget eksamensreglement og i større grad trekke inn it-avdelingen og eksamenskontoret i det videre arbeidet.

 

Infrastruktur

Næsje peker også på utfordringen med å få infrastrukturen til å fungere optimalt, med nok datarom, strøm og god nok nettilgang i eksamenslokalene. Han mener at det er de praktiske utfordringene på selve eksamensdagen som kanskje blir den største ”nøtta” som må løses for hver enkelt institusjon i sektoren.

- Vi har ikke nok datarom, og ikke har vi nok PCer til hver student for de store emnene.  Elever på videregående skoler får sin egen PC, burde vi gjort noe lignende i UH-sektoren, eller i det minste forlangt at studentene hadde en egen PC? Hvis studenten skal bruke sitt eget utstyrt, finnes da en kvalitetssikker måte å låse ned studentenes programmer på datamaskiner? Hvordan skal vi løse det med nettstudenter. Hvor skal de ta eksamen? Hjemmeeksamen med en overvåkning hadde jo vært det beste for både studentene og oss. Hvor lang tid tar det før vi er der, lurer han og peker også på en annen utfordring. I dag bruker vi oppgaver knyttet til lærebøker, det er ofte fra amerikanske forlag, hvordan løser vi det digitalt og med opphavsrett. Jeg har kanskje flere spørsmål enn hva jeg har svar på i dag, men med sektorens nøkterne målsetting om 10 prosent  av all eksamen skal avvikles digitalt innen 2016, så blir det vel flere svar enn spørsmål etter hvert, avslutter Frode Næsje ved Høgskolen i Narvik.