Med blikk på: Digital eksamen ved Dronning Mauds Minnes Høgskole

Tekst: Greta Dalen

- Målet er å digitalisere eksamen etter hvert. Vi er en liten høgskole og har ikke ressursene som skal til å være i front i denne utviklingen. Høgskolen har heller ikke muligheter til å være med på å teste programvarene og verktøyene som de største høgskolene og universitetene gjør i dag. Det er samtidig viktig for oss å lære mest mulig av hva som foregår i sektoren, forteller seniorkonsulent Hans-Christian Ristad ved studieadministrasjonen ved Dronning Mauds Minnes Høgskole (DMMH).

Ristad er medlem av den nasjonale arbeidsgruppa i regi av UNINETT eCampus og forteller at en liten høgskole som DMMH er avhengig å følge med og lære av hva andre i sektoren foretar seg i forhold til digital eksamen. Han er foreløpig den eneste ved høgskolen som jobber med digital eksamen. Foreløpig opplever han ikke dette som noe stort problem i dag i og med at høgskolen er kun i startgropa med digital eksamen. Ristad ser for seg at høgskolen først klarer å digitaliser eksamen i 2016 som et realistisk mål.

Itslearning – ikke god nok

- I vår innførte vi innlevering av eksamen gjennom læringsplattformen Itslearning. Det er ikke et godt nok verktøy på lang sikt. Den har ikke plagiatkontroll og for å sikre studentenes anonymitet, må de levere eksamensbesvarelsen to ganger. Først må de levere i eksamensmodulen, den som går til sensor og som skal være anonym. I tillegg må de også levere en til plagieringskontroll. Det er veldig tungvint og vi opplever at ikke alle studentene får med seg dette og det blir store utfordringer for eksamenskontoret. I tillegg har ikke Itslearning noen kobling med Felles Studentsystem, det innebærer at studentene får to kandidatnummer og vi må følge nøye med på at det er samsvar mellom disse kandidatnumrene. Vi opplever at Itslearning i dag ikke er et godt nok verktøy for sektoren, forteller Ristad.

Han er også opptatt av hvordan høgskolen skal løse klassiske skoleeksamen på skolens datamaskiner eller at studentene tar med sitt eget utstyr. Blir det høgskolens datamaskiner eller må studentene bruke sitt eget utstyr – Byod. Han er veldig skeptisk til at studentene kan bruke sitt eget utstyr i forhold til fusk på eksamen.

- Jeg har datautdanning og stiller store spørsmål ved BYOD, om det er en god nok løsning i dag i forhold til sikkerhet og store muligheter for å jukse på eksamen. En må huske at de fleste eksamensvakter i dag er pensjonister som kanskje ikke har gode nok datakunnskaper som en trenger for å fange opp hva som skjer på eksamensdagen. En annen utfordring vi står overfor er om vi har datasaler som er store nok til å gjennomføre skoleeksamen med 200 studenter. Har vi nok strøm, god nok nettilgang? Det er mange utfordringer for alle i sektoren, vi ser fram til og er avhengig av at de store universitetene og høgskolene viser oss vei. Den dagen dette er løst og vi ser at tradisjonelle skoleeksamener gjennomføres i storskala, da er  også vi med, understreker seniorkonsulenten.

Positive signaler fra ledelsen

Også ledelsen ved DMMH ser at høgskolen må få til løsninger og verktøy for å gjennomføre digital eksamen. Ristad forteller at en av fordelene ved å være en liten høgskole er at det er kort vei opp til ledelsen og at han får den støtten han trenger fra dem. Han vil i første omgang levere noen forslag til løsninger samt søke å få muligheter til å reise til de høgskolene og universitetene i sektoren som har gjennomført flere piloter i digital eksamen.

- Fordelen med en liten høgskole er at det er lettere å komme fram med budskapet og lettere å tilpasse seg nye situasjoner. Det blir enklere for oss små i sektoren og ta nye steg når de store ruller ut sine løsninger. Når ”varen” er testet og funnet levedyktig, da blir det enklere for oss også å kjøpe inn denne varen. Da blir det bare å ”shoppe” inn en løsning og da er vi på banen, sier seniorkonsulent Hans-Christian Ristad ved studieadministrasjonen ved DMMH.