Med blikk på: Digital eksamen ved Høgskolen i Østfold

- Vi har en plan

Tekst: Greta Dalen

Høgskolen i Østfold (HiØ) er nå i samtaler med Inspera for å kunne ta i bruk deres verktøy for digital eksamen. Det er foreløpig ikke skrevet noen kontrakt, men høgskolen har ambisjon å kunne gjennomføre en pilot ved eksamen våren 2015.

- Prosjektgruppa ved høgskolen jobber intensivt med planene som er initiert av ledelsen og forankret i strategisk plan for å få til en helhetlig løsning for digital eksamen. Ett av målene for høgskolen er at vi skal ”ligge langt fremme i utviklingen av fleksible utdanningsmodeller med digitale løsninger”. Det er utgangspunktet for vårt arbeid med digital eksamen. Vi har klare tanker om hvordan vi skal operasjonalisere ideene våre, og ser fram til nye samtaler med Inspera.

Det forteller  rådgiver Lena Knudsen ved studieadministrasjonen ved HiØ. Hun beretter videre at høgskolen har mange eksamener som er delvis digitaliserte, blant annet der studentene bruker høgskolens datamaskiner og printer ut eksamensbesvarelsen. I tillegg er det innleveringer, som oppgave- og hjemmeeksamen på LMS og muntlige høringer via Adobe Connect. Høgskolen har gjort noen erfaringer med Multiple Choicetester på LMS. Nå er imidlertid ambisjonen å få til en helhetlig digital løsning som innebærer at hele arbeidsflyten blir elektronisk.

 

Faglærerne må være med

- Ambisjonen vår nå er å få til en eller flere piloter ved eksamen til våren 2015. Her ved HiØ ser vi at hvis vi skal lykkes å få til dette så må vi få med oss faglærerne, uten dem tror jeg ikke vi klarer å få en god digital eksamenløsning. Arbeidsgruppen som jobber med digital eksamen er satt sammen av både fag- og administrativt ansatte. Dette fordi vi ønsker å ha et bevisst mål om å ha et bredt perspektiv inn i det videre arbeidet. Det jobber vi iherdig med. Vi erfarte at flere av de fagansatte ble mer interessert etter at Inspera forklarte hvilke muligheter som finnes gjennom en heldigital løsning. Når vi formidler kunnskap om hva som finnes på markedet, så våkner og vokser interessen. Vi ønsker ikke at digital eksamen kun skal være en administrativt mastodont, vi i administrasjonen tilpasser oss og implementere de verktøy som blir nødvendig.

Knudsen understreker at de jobber for at faglærerne skal ha en primær rolle i utviklingen av digitale løsninger fordi de ser digitale eksamensløsninger som et ledd i hele læringsmiljøet ved høgskolen.

Insperanettverk

Rådgiveren er med i den nasjonale ekspertgruppa for digital eksamen og sier at hun er utrolig glad og heldig som får være deltaker i en gruppe som er med på nyskapning innen UH-sektoren. Hun mener at sammensetningen er god, med representanter fra ulike miljøer, noe som er viktig når en skal se på helhetlige løsninger som involvere mange, ikke bare folk fra studieadministrasjonen.

- Jeg mener at det er alfa og omega at vi har et samarbeid i sektoren. Samtidig ser vi at det utkrystalliserer seg flere nettverk. Vi skal banke på de samme dørene og noen har allerede åpnet døren, slik at det blir lettere for oss som kommer etter. Nå har vi som tenker på å samarbeide med Inspera og de som allerede har skrevet kontrakt med leverandøren, i uformelle samtaler snakket om å danne et eget Insperanettverk, for å lære av hverandre. Samtidig er det enklere for oss, når vi er flere, å legge et vennlig, men bestemt press på for eksempel Inspera.

Litt skummelt, men veldig spennende

For ett år siden ba Knudsen sin sønn om å tegne studenter som skulle ha eksamen. Han tegnet samtlige med nettbrett. Men som kjent, slik er det ikke ennå.

 – Mange av oss synes det er litt skummelt å skulle kutte ut penn og papir som er det vi kjenner best til. Men dagens unger og studenter forholder seg til pc og nettbrett på samme måte som vi gjør med penn og papir. Dagens ungdom kan jo knapt skrive for hånd. Vår jobb i prosjektgruppa blir å øke kunnskapen og ufarliggjøre de digitale verktøyene. Med økt kunnskap forsterker også interessen og flere vil se at det ligger uante muligheter i dagens teknologi. For HiØ er utfordringen nå å få med oss de fagansatte og finne fram til de fag som egner seg for digital eksamen og som vi i administrasjonen kan håndtere en pilot til våren. Vi vil jo ikke at noe skal skjære seg på selve eksamensdagen, så det må være et fag som ikke innbefatter for mange studenter. Samtidig vil vi ha muligheten til å håndtere en backup-ordning, avslutter rådgiver Lena Knudsen ved Høgskolen i Østfold. Før hun slutter helt vil hun gjerne få fram en viktig ting, nemlig at høgskolen tilbyr et 15 studiepoengene i Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi, som MOOC.

- På dette området er vi faktisk helt i front i sektoren. Det er i dag nesten 150 registrerte studenter, og antallet kursdeltakere som følger undervisning på åpen plattform, Canvas er godt over 600. All undervisninger nettbasert og vurderingen er digital mappeinnlevering via LMS.