Med blikk på: Digital eksamen ved Høgskolen i Bergen

- Vi er på vei

Tekst: Greta Dalen

I mange år har Høgskolen i Bergen gjennomført skoleeksamen på studentenes pc med bruk av minnepinne. Minnepinnen settes inn i USB-porten på datamaskinen, den tar da kontroll over hele maskinen. Studentene får ikke tilgang til sin egen harddisk, nettverkskort eller cd-rom. I 2009 gjennomførte tre datastudenter en bacheloroppgave om det nye eksamensverktøyet med konklusjon om at det var fullt mulig å gjennomføre eksamen på studentenes egne datamaskiner. Bacheloroppgaven ble seinere fulgt opp med en masteroppgave som har fungert som et utviklingsarbeid for høgskolen.

- Å bruke teknologien med minnepinnen er bare ett steg på veien til å digitalisere hele arbeidsflyten med digital eksamen. Vi ser at teknologien har kommet mye lengre i dag enn da vi startet med vår eksamensform. I vår innledet vi en avtale med Inspera for å teste ut eksamensplattformen på inntil fem eksamener. Målet vårt var å teste ut muligheter og begrensninger knyttet til å digitalisere eksamensgjennomføringen og eksamensprosessen. Vi har også innledet et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Handelshøyskolen, som også driver med utprøving, for å utveksle erfaringer vi gjør i testperioden, forteller prosjektleder Hilde Kristin Tveit ved HiB.

Sikkerhetshull

Hun fortsetter: - Vi valgte å prøve ut både skoleeksamen og hjemmeeksamen i pilotene. Alle avdelingene på høgskolen ble invitert til å delta. Vi endte opp med å prøve ut løsningen på tre hjemmeeksamener og to skoleeksamener. På testeksamen på den ene skoleeksamen oppdaget vi et sikkerhetshull. Vi besluttet derfor å avlyse den planlagte eksamen på studentenes egne PCer. Den andre testeksamen med multiple choice for operasjonssykepleiere gikk greit og skoleeksamen ble gjennomført som planlagt. Erfaringene fra den eksamen var at sensorene måtte gå igjennom poengberegningene på nytt fordi poengsystemet var tilpasset for videregående skole. Både studentene og sensorene var ellers fornøyd med eksamensformen.

Tveit beretter at det ble lagt et stort arbeid i forkant av eksamenene, med tett samarbeid med Inspera. Hun oppsummerer erfaringene med pilotene ved å peke på at selve utprøving med digital eksamen gikk greit, men at de tilbakemeldingene en har fått fra både studenter, faglærere og sensorer er saker som høgskolen kan gjøre noe med, som blant annet å sørge for at informasjonsskriv, brukerveiledninger må legges ut på nettsidene slik at de blir tilgjengelig for de som er involvert i digital eksamen. De må også sørge for at sensorene får informasjon med brukernavn og passord i god tid før eksamen. En må også etablere en fast struktur på hvordan eksamenene og oppgavesettene skal registreres i løsningen.

- Det er mange små detaljer som henger sammen som vi nå har fått testet gjennom denne utprøvingen. Hvis vi tar med oss de erfaringene videre til neste runde, står vi mye sterkere, mener Tveit som har skrevet en rapport om pilotene med Inspera som eksamensplattform. For at det skal fungere optimalt, ligger det mye arbeid, ikke minst i opplæring og informasjon til studentene. Inspera som nå har blitt knyttet opp mot Felles Studentsystem gjør det nå enklere og sømløst å gjennomføre digital eksamen.

Hilde Kristin Tveit har vært prosjektleder i 50 prosent for digital eksamen ved HiB. Hun har også deltatt i arbeidsgruppen til UNINETT eCampus. Høgskolen har på grunn av omorganisering og flytting i nye lokaler, ikke hatt kapasitet til å fortsette med videre utprøving denne høsten. Tveit er nå tilbake til sin egen avdeling og en venter nå på at det skal ansettes en ny person for å overta hennes stilling som prosjektleder.

Inspirert av andre

- Jeg er både litt misunnelig og veldig inspirert av de i sektoren som har jobbet mer iherdig med digital eksamen, enn hva vi har gjort. Universitetet i Agder har gjort en kjempejobb, de har også satt av strategiske midler og gått i bresjen for digital eksamen. Nå har vi også en strategisk tenkning og midler til å fortsette med e-læring. Da tenker vi at vi må se på både digitale læringsmetoder, nye og bedre digitale vurderingsformer som leder til en heldigital eksamensflyt. Vi ser dette i sammenheng og ønsker at faglærere søker prosjektmidler for å utvikle elektroniske prosjekter i e-læring. Digital eksamen er forankret i høgskoleledelsen, og vi ser at flere og flere er mer opptatt av å få til gode løsninger for å gjennomføre digital eksamen, sier Tveit og tror at høgskolen i første omgang ser muligheten for videre utprøving av digital eksamen ved hjemmeeksamen til våren 2015.

Hilde Kristin Tveit har vært prosjektleder for utprøving av digital eksamen ved Høgskolen i Bergen.