Med blikk på: Universitet i Stavanger er klar for digital eksamen

Tekst: Greta Dalen

I løpet av høsten blir Universitet i Stavanger (UiS) klar for å gjennomføre digital eksamen og vurdering i storskala. Universitetet har i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag inngått en kontrakt med Inspera Assessment om utvikling av programvare for å gjennomføre eksamen og vurdering digitalt. Samarbeidet er gjort mulig via UNINETT med støtte fra Innovasjon Norge gjennom en forsknings- og utviklingskontrakt (OFU).

- Vi har nå en fullskala løsning. Rent teknisk er vi klare for å gjennomføre digital eksamen og vurdering. Leverandøravtalen vi har inngått med Inspera Assessment har gjort oss i stand til å gjennomføre dette. Det innebærer at vi har programvare for å gjennomføre digital eksamen og vurdering i storskala, med en helhetlig arbeidsflyt, fra A til Å, forteller  prosjektleder Kjell Dalseth og IT-direktør Marina Davidian fra IT-avdelingen ved UiS.

Men universitetet har et lite problem: - Romkapasiteten ved UiS er litt problematisk, det er en situasjon vi må løse. I dag har vi kapasitet til å gjennomføre digital eksamen og vurdering for om lag 100 studenter på stasjonære og/eller bærbare datamaskiner. Vi jobber nå med å øke kapasiteten og bedre infrastrukturen utover høsten og inn i 2015. Mange av de tekniske problemene er løst, men det gjenstår en del juridiske utfordringer – noe det jobbes med i hele sektoren og som vi jobber sammen med HiST for å få kontroll på. De siste brikkene i forhold til administrasjonen er også snart på plass. Ønsker studentene å bruke sine egne bærbare datamaskiner har vi også programvare for å håndtere det, vi skal kun dobbeltsjekke sikkerheten for programvaren. Vi ønsker å være hundre prosent sikker på at det ikke oppstår noen problemer på selve eksamensdagen, derfor kjører vi sikkerhetsanalyser og dobbeltsjekker programvaren.

De forteller at den avtalen de har gjort med Inspera Assessment innebærer en forpliktelse fra begge parter, der UiS har dokumentert hvordan arbeidsprosessene er ved en eksamen/vurdering. Inspera på sin side har lovet å lytte på hva UiS ønsker for en digital løsning og å ta hensyn til UiS sine ønsker. - Samarbeidet har fungert meget godt, de har lyttet med stor interesse og har vært veldig lærevillige. Dermed har vi fått løsninger som stemmer godt med det vi ønsker, sier Dalseth.

Davidian understreker at de løsningene UiS har for digital eksamen gjelder hele arbeidsflyten når det gjelder eksamen og vurdering, fra faglærer forbereder eksamen til siste kontinuasjonseksamen med klage og begrunnelse er gjennomført.

De forteller videre at en av de viktigste grunnene til at Inspera Assessment ble valgt som leverandør for UiS, var at Inspera var den leverandøren som var kommet lengst i forhold til å levere programvare for varierte vurderingsformer. - For UiS er det svært viktig faglig prinsipp at leverandøren kan tilby et bredt spekter av ulike former for eksamen og vurdering, dette er en målsetting for universitetet. Den muligheten har vi nå.

Davidian og Dalseth ser også en annen fordel ved digital eksamen/vurdering. Til nå er det bare de som har krav på tilrettelagt eksamen/vurdering som har hatt tilgang på PC. Nå, når digital eksamen/vurdering blir gjennomført for alle, blir det mindre stigmatisering, og det er bra, mener de.

- Hvem blir eiere av de tekniske løsningene UiS og Insperea Assessment utarbeider?

- Det er Inspera Assessment som leverer digital eksamen som tjeneste. Den er under videreutvikling gjennom OFU-prosjektet. Det viktigste for oss i dette innovasjonsarbeidet er at de har lyttet og lytter på oss slik at vi får de systemene som fungerer godt for oss. Samtidig håper vi at det utviklingsarbeidet vi har gjort vil føre til at flere i UH-sektoren kan dra nytte av det arbeidet vi har utviklet, sier Dalseth. Davidian legger til: - Det er en spennende prosess å være med å bidra i et så stort prosjekt som på sikt kan føre til at alle i sektoren kan dra nytte av det arbeidet som gjøres her på universitetet.

Begge understreker at de har et tett og nært samarbeid med den nasjonale gruppen for digital eksamen i UNINETT eCampus, der Dalseth er medlem i arbeidsgruppen. - Vi har stor nytte at det arbeidet som gjøres nasjonalt og som ledes av UNINETT eCampus. Det er viktig for oss å få diskutert våre ideer, samtidig med at den nasjonale gruppen vet hvordan vi utvikler våre tanker og ideer i samarbeid med Inspera. Jeg opplever at vi er kommet langt i vårt utviklingsarbeid sammenliknet med andre i sektoren. Det er nok andre som har gjennomført flere digitale eksamener enn det vi har gjort her ved UiS, men når vi ser på helheten, da ligger vi langt framme i prosessen, forteller en fornøyd Dalseth.

Utviklingsarbeidet som er gjort på UiS med Inspera Assessment er også gjort i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hvordan startet dette samarbeidet?

 - Vi startet samarbeidet med utgangspunkt at vi hadde samme læringsplattform. Vi har også ganske mange like programmer som gjør at det er enklere for oss å samarbeide. HiST og UiS har samme timeplansystem og læringsplattform samt at begge institusjonene samarbeider med Microsoft. Ikke minst har vi lik strategi og de samme målene. Vi har samarbeidet om flere prosjekter som har vist at vi jobber godt i lag. HiST og UiS har funnet tonen, sier Dalseth og fortsetter:

- Vi klarer å bruke hverandres styrker og dermed får vi en synergieffekt som innebærer at vi får ekstra krefter til å løse vanskelige oppgaver. På den måten sparer vi både UH-sektoren og våre institusjoner for store ressurser og vi får bedre produkter.

Dalseth forteller videre at de nå, etter å ha klart for en digital eksamen/vurdering gjennom hele arbeidsflyten står overfor andre utfordringer: - Det spennende nå er at faglærerne ser nye muligheter for å gjennomføre eksamen og vurdering. Det har tent en ny gnist hos dem til å ta i bruk teknologien til å forandre vurderingsformene slik at de blir mer i samsvar med læringsmålene. Nå når vi har teknologien på plass for å gjennomføre hele arbeidsflyten digitalt, går vi om ei stund over i en annen fase som blir utfordrende, men dog begivenhetsrik, mener Kjell Dalseth og Marina Davidian ved IT-avdelingen, UiS.

IT-avdelingen ved Universitetet i Stavanger, foran fra venstre: Per Langholm, Marianne Simonsen og Marina Davidian, bak fra venstre, Kjell Bryne, Vegard Moen, Jon Bjelland og Kjetil Dalseth. (Foto: Rune Nilsen, UiS)