Organisering anskaffelse digital eksamen

Anskaffelsesprosjektet for digital eksamen er bemannet med prepresentanter fra universitet og høgskoler i form av styrings- og arbeidsgrupper. I tillegg kommer en referansegruppe som kan benyttes ved eventuelt behov.

Deltakende institusjoner:

 • Norges Handelshøyskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
 • Nord universitet
 • Universitetet i Stavanger
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Hedmark
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane
 • Høgskolen Stord/Haugesund
 • Norges Idrettshøgskole
 • Politihøgskolen
 • Dronning Mauds Minne Høgskole
 • NLA Høgskolen
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • UNINETT

Styringsgruppe:

 • Anka Ødegaardshaugen, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Marianne Seim, Høgskolen i Bergen
 • Hans-Christian Ristad, Dronning Mauds Minne Høgskole
 • Anne Ringen Pedersen, Nord universitet
 • Gunnar Bendheim, Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet
 • Jan Lorang Brynildsen, Høgskolen i Østfold
 • Olav Isak Sjøflot (prosjekteier)

Arbeidsgruppe:

 • Freddy Barstad / Trude Forsbak, Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet
 • Karin Beate Brennholm, UIT Norges arktiske universitet
 • Irene Lona, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Kjetil Dalseth, Universitetet i Stavanger
 • Gunhild Raunsgard, Høgskolen i Bergen

Referansegruppe: Lars Solerød (Nmbu), Hans J. Berntsen (HSN), Jan Atle Toska (Nord universitet), Lena Knudsen (HiOF), Svein Foss (HiHm), Sigbjørn Rasberg (NHH), Esben Dybvik (HiL), David Parmentier (HiSF), Hilde Kristin Elvestad (HiVolda), Espen Fosse (HSH), Steinar Melsæter (HiMolde), Håkon Solberg (NiH), Laila Mjelde (Phs), Pål Hægland (LDH)

Prosjektet ledes av UNINETT v/Alice Sporstøl