Notat om dialogkonferanse om digital eksamen

Det nasjonale prosjektet for digital eksamen arrangerer 23.juni en dialogkonferanse mellom UH-sektoren og systemleverandører. Målsettingen med konferansen er å presentere overordnede strategier på samhandlingsområdet, formidle utfordringer, og dele kartlagte foreløpige behov og funksjoner i løsningen med leverandørene. Det er også viktig å få umiddelbar respons på behovene, samt at det er ønskelig å få mer kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger.

Notat om dialogkonferansen

Mer informasjon om konferansen