Arbeidsprosesser digital vurdering - ny rapport tilgjengelig

Arbeidsgruppe for digital arbeidsflyt har nå laget et førsteutkast av rapporten Arbeidsprosesser digital vurdering. Rapporten er nå tilgjengelig i Dokumentbasen.

Rapporten inneholder konkrete beskrivelser av arbeidsprosesen med digital vurdering ved universiteter og høgskoler. Arbeidsprosessen er delt inn i fire hovedfaser:

  • forberede
  • gjennomføre
  • sensurere
  • sluttføre

Hovedvekt er lagt på skriftlig skoleeksamen, selv om prosessen er lik også for andre eksamensformer.