Nye nettsider for digital eksamen under etablering

På denne nettsiden jobber vi nå med å få samlet informasjon om det nasjonale koordineringsprosjektet for innføring av digital eksamen i Norge.