Omlegging av nettsiden

Nettsiden for digital eksamen er under omlegging. Restruktureringen er et resultat av sterkt økende aktivitet innen arbeidet med digital vurdering, og innmeldte ønsker om innhold på denne samlesiden. Innhold kommer nå på plass litt etter litt de nærmeste dagene og ukene.