Organisering

Norsk UH-sektor jobber med digital eksamen på flere nivå.

Universitets- og høgskolerådet, Norgesuniversitetet og UNINETT eCampus har etablert en rådgivende ekspertgruppe. I tillegg er det etablert et nasjonalt prosjekt koordinert av UNINETT eCampus med en prosjektgruppe og flere arbeidsgrupper. Flere prosjekter og piloter er under gjennomføring og utprøving.