Prøveeksamen for digital eksamen

Som det skrevet står i UFS146, er det helt nødvendig å ha prøveeksamen tilgjengelig slik at studentene har en mulighet for å sjekke både om maskinen de har tilgjengelig kan brukes og for at studentene skal ha en sjanse til å mestre eksamensomgivelsene.

Grafen over viser innlogginger siste tredve døgn før pinse, og her ser vi at prøveeksamen er brukt gjennom hele uka. Grafen viser både prøveeksamen og noen reelle eksamensgjennomføringer.