Prosjektledere samlet til erfaringsutveksling

Torsdag 26. mars samlet et møte om erfaringsutveksling de fleste prosjektlederene for digital eksamen på Gardermoen. Noen deltagere ble tatt av snøværet, men eksamen skal fram, så etter hvert kom de fleste på plass. Stor aktivitet og mye som skal på plass på hvert enkelt studiested gjør at det er behov for prosjektlederene lokalt for å snakke sammen.

Diskusjonene gikk rundt erfaringer og løsninger

  • Status for det nasjonale prosjektet og framdrift i arbeidsgruppene.
  • Bruk av eksisterende dokumenter og erfaringer, enighet om at infrastrukturkrav (UFS145:  Fysisk infrastruktur for digital eksamen) har vært svært nyttig. Dokumentasjon av klientkrav kommer i løpet av april, og er etterlengtet.
  • Kost/nyttevurderinger, hva er gjort og hvilke erfaringer sitter hver enkelt på. NTNU gjør et større arbeid på dette, og en rapport kommer senere i vår.
  • Innkjøp, utprøving og tidsplaner
  • Arkitektur og konsekvenser av digitalisering for omkringliggende IT-løsninger
  • Erfaringsrapportering
  • Tiltaksliste for videre arbeid lokalt og nasjonalt

Systematisk erfaringsrapportering er viktig for å sikre at ikke alle trenger å gjøre utprøvinger av de samme tingene, enten det er utvikling av løsninger eller organisatorisk kunnskapsbygging. 

Det er mye arbeid som skal på plass før eksamensgjennomføringen er full-digitalisert på hvert enkelt studiested.

Møtereferat og Presentasjoner: