Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

I forbindelse med innføring av digital eksamen er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse. Her er en pdf som viser resultatene oppsummert