For sein digitalisering?

Dagens Universitas tar opp situasjonen for digital eksamen ved UiO:

UiO hadde som mål at innen utgangen av 2014 skulle 75% av alle eksamener gjennomføres digitalt. På det tidspunktet målet ble satt, ville dette være fullt gjennomførbart dersom alt som skulle til for å digitalisere eksamen var å kjøpe inn en velprøvd løsning og sette i gang (omtrent 18 mnd før utrulling er ganske vanlige anslag for IT-prosjekter). Mange eksamener avlegges som hjemme-eksamen og hadde allerede digital innlevering gjennom LMSene.

På erfaringssamlingen om digital eksamen 12-13 januar 2015 kom det fram at de fleste universiteter og høgskoler har nedskalert sine ambisjoner for utrulling av digital eksamen.

Noen faktorer som har bidratt til at digitaliseringen går tregere enn vi hadde ønsket:

  • Det er digitalisering, ikke bare å sette strøm på en prosess. Skal et universitet kjøpe inn PCer nok til alle som skal avlegge eksamen, slik det feks er gjennomført på Juridisk fakultet ved UiO? Dersom studenter skal kunne bruke sin egen maskin, er det mange faktorer å passe på
  • Eksamen har relativt høye krav til tilgjengelighet, sikkerhet, pålitelighet og konfidensialitet. Kravene rundt regelverk og jus for digital eksamen ble dokumenterte i juni 2014 av en nasjonal arbeidsgruppe, og vil fortsatt kreve avklaringer rundt enkeltspørsmål.
  • Markedet har varierende grad av modenhet, og det har ikke vært enkelt å finne velprøvde løsninger som bare er å ta i bruk uten utviklingsarbeid. Det nasjonale prosjektet har utviklingsavtaler med to leverandører (Inspera og Uniwise), og 9 andre leverandører presenterte sine løsninger på samling 12. januar 2015; flere utviklingsavtaler vil komme.
  • Behovsforståelsen for hva som skal tas i bruk av løsninger er ikke ferdig, siden det hadde vært relativt småskalaløsninger som var tatt i bruk. Vi nærmer oss en bedre forståelse, siden fjoråret brakte oss opp i titusener av kandidater som avla digital skoleeksamen. I 2013 var det noen tusener, året før noen hundre så området er i rask vekst.
  • Faglærerene er emneansvarlige, inkludert valg rundt digital vurderingsform. Faglæreres digitale kompetanse er variabel, noe som påvirker digitalisering knyttet til utdanning.  De som er nøkkelpersoner for å initiere bruk av systemer for digital eksamen er ikke klare til dette, selv om studentene har stått i startblokka i flere år, og studieadministrasjonene er i gang med omlegging.
  • Organisering av endringer skjer pulverisert. Den delegerte og distribuerte selvgående faglæreren (og institutter) er ikke optimal effektiv for raske store felles endringer. 

Det er ikke bare å knipse med fingrene når nye IT-systemer skal innføres. Og vi skal ikke innføre nye IT-systemer uten å forstå behovene som ligger til grunn. Da tar ting mer tid dersom kvaliteten skal være god nok. Felles innkjøp skjer trolig etter eksamensperioden julen 2015.