Slik er vi organisert

Norsk UH-sektor jobber med digital eksamen på flere nivåer. Her er litt nærmere informasjon om hvordan arbeidet er organisert.

Norgesuniversitetet og UHR opprettet i 2013 en ny ekspertgruppe som har hatt fokus på digital vurdering og eksamen. Prosjektet varte ut 2014 og publiserte blant annet en Veileder for digital eksamen samt en rapport om juridiske problemstillinger knyttet til digital vurdering og eksamen. Les om ekspertgruppens arbeid.

I tillegg er det etablert et nasjonalt prosjekt koordinert av UNINETT, med en prosjektgruppe og flere arbeidsgrupper. Flere prosjekter og piloter er under gjennomføring og utprøving.