Teknologi som ny premissgiver for eksamen

Det er i dag stort engasjement i UH-sektoren vedrørende nye løsninger for gjennomføringen av eksamen, ettersom muligheten for digitalisering av hele eksamensflyten er et faktum. Det er derfor viktig at fagpersoner nå gjennomgår eksamensformene for sine respektive fag, før teknologer styrer dette i retninger man ikke ønsker.

Dette er utgangspuntet for en av parallellsesjonene på nasjonalt erfaringsseminar om digital eksamen 9. og 10. september.  Representanter fra BI, UiO og Norgesuniversitetet skal lede denne sesjonen, og de har følgende som bakgrunn for sitt program påseminaret:

«Studieplanen forteller hva lærerne gjør, eksamenssystemet forteller hva studentene gjør» (Brodal 2010). Skal man forstå studiekvalitet må man ha inngående kjennskap til eksamensformene som benyttes. Tradisjonelt har fagmiljøene spilt en sentral rolle i valg av eksamensform, for eksempel i valg av muntlig eller skriftlig eksamen, hjemme- eller skoleeksamen, fire timer eller 24 timer o.l. Denne situasjonen kan endre seg med ny teknologi.  Teknologien kan komme til å sette rammene og ikke lenger fagmiljøene.

Spørsmålene er mange og det er bare fagmiljøene selv som kan belyse sider ved disse utfordringene:

  1. Hva er status for bruk av digital teknologi i forbindelse med eksamen og vurdering ved din institusjon?
  2. På hvilke måter kan vi oppnå en mer pålitelig og gyldig vurdering med bruk av moderne teknologi?
  3. Hvordan vurderer du bruken av frie læringsressurser som en del av summativ vurdering?

Vel møtt til seminaret 9. og 10. september!