Tilbakemelding om beste praksis

Seks ulike beste praksis-dokumenter innen digital eksamen er produsert eller under produksjon. Se den fullstendige lista over dokumentene (kalt UFS'er) og kom gjerne med høringsinnspill og generelle tilbakemeldinger