UFS145: Fysisk infrastruktur for digital eksamen

Arbeidsgruppen for infrastruktur har laget ferdig utkast til fagspesifikasjon for fysisk infrastruktur for digital eksamen. Utkastet ligger som vedlegg.

Dette dokumentet inneholder anbefalinger for fysisk infrastruktur i faste og midlertidige lokaler som skal brukes for digital eksamen. Alle standarder for fysisk kabling av datanett er beskrevet i UFS 102, anbefalinger for trådløse nett er beskrevet i UFS 112 og UFS 127 og vil ikke bli behandlet i dette dokumentet. Dette dokumentet inngår i en serie av dokumenter som gir anbefalinger til løsninger for avvikling av digitale eksamener.

Dokumentene er ment å være arbeidsverktøy ved planlegging av og tilrettelegging for avvikling av digital eksamen, i både egen og leid (temporær) bygningsmasse.

Målgruppen er primært teknisk personell og rådgivere som har ansvaret for å planlegging og avvikling av digital eksamen.  Dokumentene gir også anbefalinger for hvordan man skal sikre at løsningene som blir valgt er forankret i og tilfredsstiller brukernes, dvs. studenter og foreleseres, reelle behov.

Dette dokumentet tar ikke stilling til alle programvareløsninger som finnes for digital eksamen. Det fokuserer på krav som stilles til infrastruktur, mens krav til programvare, servere, virtualiseringsløsning, brannmurer og overvåkningsløsninger følger av valgt programvareløsning. 

Fagspesifikasjonene er anbefalinger tuftet på UH-sektorens kollektive erfaring og beste praksis og må leses som dette. Utkastet skal nå på fire ukers høring i UH-sektoren.

Utkastet er arbeid fra arbeidsgruppen for infrastruktur, der følgende personer har deltatt
 Arild Raftevoll, UiB
 Terje Buseth, NTNU
 Nils Johan Lysnes, UiT
 Kjell Bryne, UiS
 Rolf Håkon Rensaa, HiN
 Thor-Inge Næsset, NHH
 John A Nilsen, HiNT
 Nabil Ben Fadhel, HiB
 Magnus Strømdal, UNINETT