UNINETTs beste praksis fagspesifikasjoner: digital eksamen

UNINETTs beste praksis fagspesifikasjoner (UFS-er) er nedskrevne og vedtatte anbefalinger tuftet på universitets- og høgskolesektorens kollektive IT-faglige erfaringer. Fagspesifikasjonene er tuftet på UH-sektorens kollektive erfaring og beste praksis, og må leses som dette, verken mer eller mindre. 

Eksperter fra sektoren organisert i ulike arbeidsgrupper diskuterer IT-faglige utfordringer, og blir enige om en felles beste praksis innen et gitt fagfelt. Dette blir så beskrevet i en fagspesifikasjon.  Følgende temaer er dekket: fysisk infrastruktur, AV, nettarkitektur, mobilitet,  sanntidskommunikasjon, overvåking og sikkerhet. Serien utvides nå med dokumentasjon knyttet til digital eksamen.

UNINETTs beste praksis fagspesifikasjoner (UFS-er) er fritt tilgjengelig og kan benyttes av alle. De foreligger på norsk og engelsk. Fagspesifikasjoner kan blant annet brukes som vedlegg i kravspesifikasjoner ved innkjøp.

Arbeidsgrupper blir enige om innhold i fagspesifikasjonene. Alle utkast skal sendes på høring i UH-sektoren i fire uker, deretter bør det arrangeres åpent møte om innholdet i fagspesifikasjonen. Ved endringer vil revisjon skje i henhold til samme prosedyre med åpne kommentarrunder.

For digital eksamen planlegges det i første omgang tre dokumenter

  • UFS145: Fysisk infrastruktur for digital eksamen
  • UFS146: Krav til klientutstyr ved digital skoleeksamen
  • UFS147: Integrasjonsgrensesnitt for digital eksamen