Digital eksamen - videre arbeid

Norske universiteter og høgskoler har sammen med UNINETT gjennomført en felles anskaffelse av systemer for digital eksamen. Det inngås rammeavtale med tre leverandører; UNIwise Aps, Inspera AS og Enovate AS, der UNIwise er valgt som preferert leverandør.

Digitalisering av eksamen går nå inn i en ny fase, der løsningene tas i bruk, og vi ser fram til videre samarbeid med leverandørene.

Arbeidet med beste praksis for digitalisering av eksamen vil fortsette med blant annet erfaringssamlinger på tvers for å dele kunnskap og videreutvikle løsningene. Der det er behov for felles avklaringer vil ulike arbeidsgrupper bli opprettet, både for å bidra til å videreutvikle valgte løsninger og for å fortsatt dele erfaring på tvers innenfor ulike områder knyttet til arbeidet med digitalisering av eksamensarbeidet innenfor universitets- og høgskolesektoren.

  • Perioden for akseptanse av leveranser starter, og det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for hvert system.
  • Fremgangsmåte for hvordan avrop foretas vil bli distribuert, så snart denne er ferdig utarbeidet
  • Det vil legges til rette for å gjøre avrop så snart rammeavtaler er signert, selv om akseptanseperioden ikke er ferdig.
  • For å kunne bestille fra de to leverandørene som ikke er prefererte må dette skje etter en minikonkurranse utført av virksomheten. I så fall må det beregnes noe ekstra tid fra institusjonens side til dette arbeidet.