Digitalisering redder Norge

Vi må gjøre noe med utdanningssektoren vår, var beskjeden fra Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i IKT Norge.

Nye brukere
– Barn som vokser opp med internett og ipad fra de er små vil bli kravstore forbrukere av digitale løsninger. De vil stille helt andre krav om tilpassede tjenester enn det brukere gjør i dag. Det må vi ta inn over oss, informerte Austlid til en fullsatt sal under SUHS-konferansens andre og siste dag.

I framtiden er det brukeropplevelsen som blir viktigst. Derfor må vi allerede nå lager tjenester som er individuellt tilpasset.  Vi har ikke noe annet valg enn å akseptere og omfavne denne delen av digitaliseringen dersom vi skal være med på utviklingen, ifølge Austlid.

Samtidig mener hun at vi må se på digitalisering i et større perspektiv, der vi kan skape helt nye måter å organisere samfunnsoppgaver på, framfor å digitalisere allerede eksisterende prosesser. – Vi må slutte med slike små IT-prosjekter. Dette handler om store organisasjonsutfordringer der tjenestene må være integrert og gjennomarbeidet.
Vi kan ikke fortsette å koble ny teknologi på gamle prosesser, men må tenke digitalisering som organisasjonsutvikling

Offentlig sektor må bli bedre
Offentlig sektor er mindre digitalisert enn ambisjonsnivået tilsier, og den norske befolkingen er digitalt overmodne, forteller Austlid. 

– Det betyr at brukerne både ønsker og er klar for digitale tjenester. Hovedbudskapet i den sammenheng er at offentlig sektor, derunder utdanningssektoren, må bli mer brukerorientert. Da blir også risikoen for å mislykkes mindre. 

Forutsetningene og mulighetene for digital tjenesteutvikling i sektoren er gode med mye persondata som er lagret uten at det utnyttes i tjenester.  – Data er ikke i selg selv noe mer enn data før vi bruker det til å skape noe.

Les mer om SUHS-konferansen her.