Unit: Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning arrangerer 4.–5. juni 2019 Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning. Målgruppen er ledere og andre interessenter innenfor høyere utdanning og forskning, som disse dagene kan dele erfaringer, lære og bli inspirert innenfor digitalisering.

Uninett deltar i programkomitéen og har ansvar for parallellsesjoner innenfor sporet "infrastruktur, mellomvare og data".

Frist for earlybird-påmelding er 1. april.

Mer informasjon om Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning