Digitaliseringsstyret for forskning og høyere utdanning etablert

Digitaliseringsstyret består av toppledere fra mange ulike virksomheter innenfor forskning og høyere utdanning. De fire breddeuniversitetene sitter i styret, i tillegg til representanter fra andre universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner. VIdere er Lånekassen, Norges forskningsråd og Norsk studentorganisasjon representert.

Fagutvalg:

I tillegg til Digitaliseringsstyret vil det innen kort tid bli etablert en rekke fagutvalg innenfor henholdsvis forskning, utdanning, administrasjon, infrastruktur, arkitektur og informasjonssikkerhet. Disse settes sammen av fagledere, eksperter og representanter for brukerne. Fagutvalgene skal bidra i strategiske vurderinger og utarbeidelse av handlingsplaner innenfor sine områder.

Units direktør Roar Olsen og digitaliseringsstyrets leder Ida Munkeby uttaler følgende i en artikkel i Khrono 29. august:
 

-Tiden har kommet for å ta de større strukturelle digitaliseringsgrepene på tvers av sektoren vår. For å kunne realisere gevinstene må alle med på laget. Det er mange eksempler på vellykkede enkelttiltak, og institusjonene innenfor forskning og høyere utdanning har god erfaring med å samarbeide om felles tiltak og tjenester. Nå tar vi dette samarbeidet videre. Digitaliseringen gir åpenbare muligheter for bedre kvalitet, effektivitet og verdiskapning i forskning og høyere utdanning. Vi går spennende tider i møte.​

Formål:

Digitaliseringsstyret skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning, og har en styrende rolle knyttet til felles tjenesteutvikling og en rådgivende funksjon overfor Unit sin myndighetsrolle. Digitaliseringsstyret skal:  

  • Bidra til at sektoren har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske digitaliseringsstrategier og mål 
  • Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering gjennom raskere utvikling og innføring av nye fellestjenester samt raskere realisering av endringer i eksisterende fellestjenester 
  • Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi. 

Mer informasjon om digitaliseringsstyret: www.unit.no